Covid-19
Covid-19

Informació relativa al COVID-19

Estimat client,

Des de l’hotel · restaurant Empòrium volem transmetre un missatge de tranquil·litat, responsabilitat i seguretat envers el nou context derivat de la crisi sanitària del COVID-19.

El benestar dels nostres empleats i dels nostres clients és cabdal pel nostre hotel i restaurant, com també per la nostra vil·la. És per aquest motiu que hem decidit aplicar un seguit de mesures de contenció d’acord amb la normativa vigent aplicant mesures d’higiene i seguretat per oferir el màxim de seguretat, confort i confiança en tots els àmbits.

Mesures d’higiene i seguretat per la contenció del COVID-19

El benestar i la seguretat dels nostres clients i empleats és clau, fonamental i prioritari en la filosofia del nostre hotel i restaurant. Atenent al context actual i d’acord amb les normatives corresponents hem pres mesures addicionals eficients per combatre la transmissió i contagi de la COVID-19:

  • Ús obligatori de la mascareta en les zones comuns i zones de pas del nostre establiment
  • Disposem de mascaretes quirúrgiques i guants homologats, a costejar per part del client.
  • Hem disposat a cada habitació, com també en tots els accessos al nostre establiment de solucions d’hidroalcohòliques desinfectants.
  • Hem delimitat i creat zones de pas restringit, com també hem delimitat límits i distàncies de seguretat en els diferents espais crítics del nostre establiment, els quals és obligatoris de respectar.
  • Hem establert un protocol estricte i eficaç de neteja i desinfecció augmentant la freqüència en les zones comuns i objectes de risc. El nostre personal de neteja disposa de tot l’equip de protecció personal i ha rebut formació per utilitzar de forma eficaç els productes homologats que certifiquen la màxima eficiència per combatre la COVID.-19-
  • El nostre personal d’atenció al públic a les àrees de restaurant, cafè Bistrot i recepció d’hotel ha rebut la formació corresponent per aplicar els protocols i l’ús d’equips de protecció per evitar contagis i propagació de la COVID-19.
  • Hem restringit horaris i aforament en el nostre establiment per poder aplicar aquestes mesures de seguretat i higiene de forma eficaç, segura i estrictament per la protecció del nostre personal i clients.
Mesures d’higiene i seguretat per la contenció del COVID-19